Expo over Toonder senior in Gronings openluchtmuseum

Openluchtmuseum het Hoogland brengt een expositie over het boeiende leven van Marten Toonder senior. Het museum staat in Warffum, de geboorteplaats van deze bijzondere man.

Onder de titel 'Marten Toonder sr., Van Eierzoeker tot Zeekapitein' brengt het museum een expositie waaraan diverse musea en de familie Toonder een bijdrage levert. De expositie schetst een helder beeld van een leven dat verweven is met Noord-Groningen en dat daar ook bovenuit stijgt. 

Marten Toonder senior werd geboren in Warffum. Als onecht kind van een landarbeidster groeide hij op in armoedige omstandigheden; de zorg voor de kleine Marten werd uitbesteed aan zijn grootmoeder. Lange periodes van zijn jeugd brengt hij door als knechtje op boerderijen. Heel af en toe kan hij naar school. Op zijn tiende gaat Toonder werken op het eiland Rottumeroog, vooral als eierzoeker voor de eilandvoogd. Na tien jaar op Rottum zoekt de jongvolwassen Marten zijn heil in de zeevaart. Door opleiding, inzet en ijverige vasthoudendheid klimt Toonder op tot zeekapitein op de grote vaart. In die functie brengt hij de oorlogsjaren in Engeland door. De tentoonstelling gaat over deze ontwikkeling.

Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt een boek waarin het levensverhaal van Toonder is opgetekend door Erik de Graaf.

terug naar overzicht
30 - 04 - 2016

Locatie

Openluchtmuseum het Hoogeland, Schoolstraat 4, 9989 AG Warffum