Een boek of product maken

U heeft het plan om een boek over Toonder of Tom Poes te maken? Of u heeft een geweldig product bedacht waarop deze karakters figureren? Toonder Compagnie BV overlegt graag met u.

Hierbij kunnen de volgende vragen aan de orde komen:

  • Is toestemming van de Toonder Compagnie vereist, en onder welke voorwaarden?
  • Aan welke kwaliteitsnormen moet het boek/product voldoen?
  • Botst uw plan mogelijk met een vergelijkbaar project?
  • Welke vergoeding staat er tegenover toestemming door de Toonder Compagnie?

Wij nodigen u uit om via e-mail contact met ons op te nemen. In uw bericht omschrijft u uw plan. Wij nemen binnen een week contact met u op.