De Tekentafel wiebelde een beetje (verwacht)

Eind 2013 of later verschijnt een speciale uitgave over het allereerste werk van Marten Toonder (1933 - 1943). De thema's uit deze periode werden later door Toonder uitgewerkt in zijn verhalen met Tom Poes. Auteurs en samenstellers: Dick de Boer en Loek Donders.

'De Tekentafel wiebelde een beetje' beschrijft de eerste 10 jaren uit het werkzame leven van Marten Toonder: zijn werk voor de Nederlandsche Rotogravure Maatschappij, voor Diana Edition in 1939-1943 (Don Sombrero, Hannibal, Buddy) en zijn werk in de oorlogsjaren - al zijn Tom Poes, de tekenfilms en het ondergrondse werk beknopt beschreven.

Het boek zoomt in op de strips, cartoons, ansichtkaarten, illustraties en verhalen van Toonder uit deze periode. De auteurs/samenstellers maakten gebruik van materiaal uit de archieven van verzamelaars, de Toonder Compagnie en het Letterkundig Museum. Het boek bevat ca. 850 tekeningen en foto’s, waarvan sommige nog niet eerder gepubliceerd, en andere bijzonderheden zoals een herdruk van de eerste kleurenstrips uit Bravo! (1936).

De auteurs bespreken de invloed van Amerikaanse tekenaars op Toonders werk aan de hand van uniek materiaal uit de ‘Dievenboeken’: plakboeken uit Toonders eigen archief. Een ander terugkerend thema is de invloed van echtgenote Phiny Dick. De auteurs/samenstellers hebben ook geput uit de brieven die zij in antwoord op hun vragen ontvingen van Marten Toonder, diens broer Jan Gerhard en zoon Eiso.

Het boek verschijnt in twee edities :
- De ‘normale’ handelseditie á 55 euro. Oplage 850 ex.
- 100 Genummerde exemplaren voorzien van een bijzonder, slechts hierbij uitgegeven extra á 79 euro. Nadere informatie over dat extraatje volgt. Afm. 20 x 28 cm. / Hardcover / 160+ pp.

Beide edities zijn te bestellen door overmaking van het genoemde bedrag op 41.31.359 t.n.v. L. Donders, Veghel o.v.v. ‘Tekentafel’. Uw naam en adresgegevens kunt u dan emailen naar Loek Donders.

Zie ook bijgaand .pdf wat alvast een inkijkje geeft in het boek..

terug naar overzicht
11 - 06 - 2013