Klaas Driebergen: Bommel en Bijbel

Een boek dat dieper ingaat op de inhoud en de achterliggende ideeën van de Bommelverhalen, geschreven door Klaas Driebergen. Nu verkrijgbaar bij uitgeverij Aspekt.

In zijn verhalen over Bommel en Tom Poes portretteerde Marten Toonder de Nederlandse samenleving met een knipoog. Dat deed hij ook met het calvinisme, kenmerkend voor de Nederlandse volksaard. Bijvoorbeeld in het verhaal over de Zwarte Zwadderneel. Toonder laat deze boeteprediker tegen hovaardij en winderigheid in een prachtige variant op de ‘tale Kanaäns’ speken. Hij lijkt daarbij geïnspireerd door het taalgebruik in de oude Statenbijbel.

Daarnaast was de bijbel voor Toonder een bron van boeiende verhaalmotieven. Het verhaal De zelfkant is bijvoorbeeld gebaseerd op de geschiedenis van Job. Daarnaast werd hij geïntrigeerd door de bijbelse ideeën over God, schepping en mens. Hij had daar ook kritiek op en stelde er zijn eigen levensbeschouwelijke opvattingen tegenover. Dat gebeurt bijvoorbeeld in De Grote Onthaler en De andere wereld.

Neerlandicus en Bommelkenner Klaas Driebergen (1979) gaat daar in zijn boek Bommel en Bijbel uitgebreid op in. Hij analyseert diepgaand de verhalen waarin de Bijbel en het christendom een belangrijke rol spelen.

Het boek bevat illustraties en is voorzien van een prachtige nieuwe omslagtekening, getekend door Wil Raymakers.

Bommel en Bijbel
Auteur: Driebergen Klaas
Uitgever: Aspekt
ISBN: 9789461532206
Aantal pagina's: 350
Prijs: €29.95

Klik hier om te bestellen

terug naar overzicht
01 - 03 - 2013