De Ontlijner - slot

En dan nu het slot van Bert Juistenga's  verhaal De Ontlijner over hoe gevaarlijk het is om alles op internet voor waar aan te nemen. Juistenga won met dit verhaal de tweede prijs in de wedstrijd Schrijf een Bommelverhaal.

Dan volgt nu het slot van Bert Juistenga's 'de Ontlijner'. Afgaande op de reacties heeft Bert een gevoelige snaar bij menig lezer weten te treffen.
Tegen het vallen van de avond keerden de bezoekers van de manifestatie huiswaarts. Heer Bommels vermogen was behoorlijk geslonken, maar niet zodanig dat geld een rol zou gaan spelen in zijn leven.
Tom Poes had gezien dat Ollijn aan de stukjes Lijn snuffelde en er voorzichtig van proefde. De stukjes kabel bleken vol te zitten met smakelijke brokjes informatie.
'Dat komt goed uit,' zei Tom Poes. 'Er ligt een grote berg, voorlopig heeft Ollijn genoeg te eten en ik denk niet dat iemand er last van zal hebben.'
Daarin vergiste Tom Poes zich, want op het hoofdkwartier van de Bovenbazen ontstak AWS in grote woede. Hij had flink geïnvesteerd in innovatieve technologie en zag de waarde van zijn aandelen nu plotseling kelderen. De diagrammen op het scherm wezen al snel uit dat de oorzaak in Rommeldam gezocht moest worden.
'Hoe is het mogelijk?' gilde de beursmagnaat met overslaande stem. 'OBB is ons weer te slim af. Weet je wat ik denk? Het is een wraakactie, stukje bij beetje sloopt hij ons imperium. Ik geef het op, Steenbreek. Ga naar Rommeldam en biedt hem een wapenstilstand aan.'
'Een wapenstilstand,' herhaalde de trouwe werknemer. 'Concreet, wat brengen wij op de onderhandelingstafel?'
'Je werkt me op de zenuwen met je gevraag,' beet AWS hem toe. 'Lijkt me logisch. Het enige dat wij OBB te bieden hebben is dat wij onze aanklachten intrekken. In de hoop dat hij ons dan met rust laat voordat we naar de Filistijnen gaan.'
Steenbreek ging direct aan het werk. Heer Bommel was dan ook nog maar net terug op slot Bommelstein toen hij Bulle Bas in zijn politiejeep zag aankomen.
'Goed nieuws,' zei de politiechef vriendelijk. 'De aangiftes met betrekking tot beursfraude en voorkennis zijn ingetrokken op voorwaarde dat u zich niet langer met aandelenhandel inlaat. En daarnaast wil ik mijn verontschuldigingen aanbieden, ik ben geloof ik wat hardvochtig geweest.'
'Die aandelen gaven mij weinig voldoening,' verklaarde heer Bommel. 'Daar ben ik al de volgende dag mee gestopt dus uw aangevers kunnen gerust zijn. En wat uzelf aangaat, het is mooi om te zien dat u niet te groot bent om een fout toe te geven. Als heer maak ik dat zo dikwijls mee, wat jij, jonge vriend?'
'Hm,' zei Tom Poes. Voordat heer Ollie kon vragen wat hij daarmee wilde zeggen stapte ambtenaar Dorknoper uit zijn dienstauto om zich eveneens te excuseren.
'Het computersysteem en het netwerk zijn onvoldoende getest,' legde hij uit. 'We gaan alle archieven terugbrengen naar het gemeentehuis, want de Lijn heeft ons op het verkeerde been gezet, zodat er grote misverstanden rezen en de overheid u nogal onredelijk heeft bejegend. Dat spijt mij.'
'Het is in orde,' sprak de barmhartige heer. 'Eigenlijk voorzag ik uw berouw enkele dagen geleden al, maar toen was u er waarschijnlijk nog niet klaar voor. Hoe dan ook, we hebben allemaal een paar zware dagen achter de rug. Het harde werk en de vele excuses hebben mijn teer gestel afgemat, zodat een eenvoudige doch voedzame maaltijd heel prettig zou zijn. Heren, mag ik u uitnodigen?'
Dorknoper en Bulle Bas aanvaardden de uitnodiging graag. Joost serveerde een voortreffelijke maaltijd, dat was bekend. De heren lieten het zich goed smaken, terwijl heer Bommel zijn buurvrouw prees voor haar mooie toespraak.
'Ach, doe niet zo mal,' wuifde zij de complimenten weg. 'Het was geen moeite, bovendien heeft Tom Poes het allemaal bedacht.'
'Daar kom ik nu inderdaad op, zoals mijn goede vader zei: ere wie ere toekomt,' stemde heer Bommel met haar in. 'De jonge vriend heeft mij net op tijd doen inzien dat het dieet van Ollijn niet zonder gevaar is. En het welkomstfilmpje dat hij heeft opgenomen was erg mooi. Het heeft ons bovendien meteen van de Lijn verlost, want er kwam toch allerlei narigheid via de computer bij ons binnen, zodat ik zelfs in mijn eigen stad niet langer welkom was. Gelukkig trotseerde ik de woeste baren en heb ik het tij kunnen keren, zodat alle schade hersteld is.'
'Toch is er iets dat mij dwars zit,' zei Tom Poes. 'Ondanks dat ik u probeerde te waarschuwen hebt u die namaakinspecteur van de UNI een cheque van vijftigduizend dollar gegeven. Zag u niet dat het Joris Goedbloed was? U bent opgelicht!'
'Joris Goedbloed?' zei heer Ollie. 'Aha, ik dacht al dat iets mij bekend voorkwam. Maar ook zonder zijn naam te kennen wist ik dat hij niet zuiver was. Iedereen weet dat het altijd maanden duurt voor de UNI in actie komt en nu was er binnen twee dagen een inspecteur afgevaardigd. Daar zat een luchtje aan, dat zag ik haarscherp.'
'Maar toch gaf u hem geld en bovendien een cheque,' riep Tom Poes uit. 'Waar was dat goed voor?'
'Dat geld heeft hij eerlijk verdient,' sprak heer Bommel. 'Tenslotte heeft hij goed geholpen met de uitvoering van jouw list. Daar mag wat tegenover staan. Wat de cheque betreft, soms denk ik dat je mijn tegenwoordigheid van geest onderschat, jonge vriend. Nadat ik de cheque overhandigde aan de inspecteur duurde het even voor ik jou bevrijdde, weet je nog?'
'Ja, heel vervelend,' zei Tom Poes. 'U moest eerst Ollijn te eten geven.'
'Precies,' zei heer Bommel. 'Maar je raadgevingen over waardepapieren heb ik onthouden en toen inspecteur Priembickel opsteeg heb ik Ollijn mijn chequeboek gegeven. Wat denk je? Hij schrokte het in één keer op!'
'Haha, ik zou het gezicht van Joris Goedbloed willen zien als hij zijn cheque inlevert bij de bank,' lachte Tom Poes die moest toegeven dat hij zoveel sluwheid niet achter heer Ollie had gezocht.
'Genoeg gepraat over geld,' besloot heer Bommel. 'Daar is Joost met feestelijke toetjes en een mooi glas om te toosten op de goede afloop.'
Hoe het Joris Goedbloed verging? Niet heel erg voorspoedig. De bewoners van het eiland Krook nemen het vak van bankier bijzonder serieus en staan daarnaast niet bekend om hun gevoel voor humor. Wie poogt met lege briefjes de bank geld afhandig te maken kan dan ook niet op veel bijval rekenen. Dientengevolge werd de ongelukkige vreemdeling zonder pardon geboeid afgevoerd, zodat het vermoedelijk wel even zal duren voor we weer iets van hem vernemen.
'Acta est fabula, zoals wij latinisten zeggen.'

terug naar overzicht
15 - 12 - 2015