eerste vervalsing aangetoond

Een Toonderverzamelaar deed ons op ons verzoek een pakket toekomen met daarin het filmscript van de Zwelbast, het 'addendum' en het 'hoofdfigurenboek'.

Wij namen een loupe ter hand, pakten een authentieke versie van het script met handgeschreven aantekeningen door Bert Kroon, en bogen ons over de zending.

Wat meteen opviel: hagelwit papier, en gitzwarte inkt. Het ringbandje en transparante cover deden bijzonder eigentijds aan.

Ernaast leek het manuscript van Bert Kroon afkomstig uit de middeleeuwen!

Een snelle blik met de loupe op de covertekening van het filmscript  toonde onmiddellijk een pixelstructuur van vrij lage resolutie. Gek, want het manuscript zou uit 1981 stammen, terwijl digitaal printen pas rond 1999 opgang ging maken.

De tekst in het manuscript vertoont bij nauwkeurige bestudering een horizontale, min of meer regelmatige rafelstructuur. Bekeken wij het echte manuscript, dan liet de inkt eerder een effen, wollige spreiding zien.

De Bommelkopjes in het koptekstgebied ontberen het originele raster; dit lijkt vrij onhandig digitaal verwijderd, waarbij ook lijntjes zijn verdwenen die in het origineel te zien zijn.

Grijstonen, daar waar in het origineel met potlood of stift aantekeningen zijn gemaakt, zijn in de kopie met keurige blokjes gerasterd; alweer digitaal, in een tijd dat die techniek simpelweg nog niet bestond.

Wij durven zonder enige twijfel te stellen dat deze (genummerde) set een recent, digitaal vervaardigd namaakartikel is.

Wij durven ook de stelling aan dat er de komende tijd meer van dit soort vervalsingen zal worden aangetoond.

In de tussentijd raden wij bezitters van de door ons genoemde verdachte uitgaven uit om een goede loupe te kopen, en er eens goed voor te gaan zitten.

Wordt vervolgd!

 

terug naar overzicht
07 - 10 - 2014