Eiso J.G. Toonder   24 maart 1936 - 29 april 2014

Het doet Toonder Compagnie verdriet te moeten meedelen dat op 29 april Eiso Toonder na een ziekbed van enige maanden is overleden.

Eiso Jan Gerhard Toonder was de eerste zoon van Marten Toonder en Phiny Dick.

Tijdens de vakanties in zijn schooljaren en ook daarna, liep hij stages bij verschillende afdelingen van de Toonder Studio’s. Na het behalen van het H.B.S.-A diploma werkte hij tot eind 1962 als tekstschrijver bij reclamebureau’s. Hij vestigde zich in Ierland, waar hij een dochteronderneming van de Studio’s opzette: Toonder Film (Ireland) Ltd. Het bedrijf legde zich toe op de productie van TV-spots in verschillende technieken, en wist enkele onderscheidingen binnen te halen.

Voor de beeldverhalen ‘Kappie’, ‘Panda’ en ‘Koning Hollewijn’ schreef Eiso vele tientallen verhalen.
Daarnaast startte hij een eigen strip, ‘De Goeroe’, die ongeveer tien jaar in De Telegraaf en daarna meer dan drie jaar in The Irish Times liep onder zijn pseudoniem Peter Abel.
Ook schreef hij enkele Bommelverhalen voor het weekblad Donald Duck.
Voor dit werk, dat hij in stilte in de schaduw van zijn beroemde vader deed, en waarmee hij mede aan de bakermat van het beeldverhaal in Nederland heeft gestaan, ontving hij waardering met de Bulletje en Boonestaak schaal, die hem in 2011 door het Stripschap werd uitgereikt.

Hij was steeds nauw betrokken bij het werk van zijn ouders: bracht orde in hun archieven, bemiddelde en adviseerde bij exposities van hun oeuvre, gaf lezingen, stelde het ‘Bommelfilmboek’ (over de tekenfilm ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’) en het citatenboek ‘Bewogen aanhalingen’ samen, schreef inleidingen en voorwoorden voor diverse publikaties, zowel als voor merchandising en pr-projecten.
Van recentere datum was zijn medewerking aan de Bommelhoorspelserie, en aan de reeks geheel herziene herdrukken van de komplete Bommelsaga, uitgebracht door De Bezige Bij.
Ook schreef hij in 2012 een boekje waarin hij leven en werk van zijn moeder, Phiny Dick, eerde. Hij trad op als adviseur van de Stichting het Toonder Auteursrecht en Toonder Compagnie B.V.

Doordat Eiso zo dicht op leven en werk van zijn vader zat, was hij voor Toonder Compagnie een zeer waardevolle bron van informatie uit de eerste hand, en een gedreven en betrokken lid van de familie.
Hij had een enorme kennis van het werk van zijn vader, en wist in zijn voorwoorden voor de heruitgave van de Bommelverhalen in zowel de editie van uitgeverij Panda als de huidige uitgave door de Bezige Bij een persoonlijke noot toe te voegen.

Tot op het laatst bleef hij met plezier betrokken bij Marten Toonders oeuvre. Zijn laatste bijdrage hieraan was het nawoord in ‘Kappie en de wijde verten’ in de reeks boekuitgaven van de Kappie-strips door uitgeverij Stripstift. Was het toeval dat de tekst achterop dat boekje begint met: ‘aan alles komt een einde’?
Na de sleepboot de Kraak is nu ook Eiso vertrokken naar de wijde verten. Vaarwel!

terug naar overzicht
30 - 04 - 2014