Nieuwe bevindingen bij onderzoek aan producties

Inmiddels heeft een aantal verzamelaars gevolg gegeven aan ons verzoek om materialen toe te zenden voor onderzoek, en komen dagelijks pakketjes binnen op ons kantoor. Onze bevindingen, voor zover niet al eerder vermeld:

Nieuwe bevindingen bij onderzoek aan producties

Inmiddels heeft een aantal verzamelaars gevolg gegeven aan ons verzoek om materialen toe te zenden voor onderzoek, en komen dagelijks pakketjes binnen op ons kantoor. Onze bevindingen, voor zover niet al eerder vermeld:

VALS: Tom Poes en de Hap Snurkers
In de inleiding wordt het boekje een herdruk genoemd. Dit boekje blijkt een digitaal geprinte kopie. Onderaan de inleidende tekst staat het nummer van het exemplaar, dat ook digitaal is geprint.
Navraag bij het NZO, waarin het Nederlands Zuivelbureau (NZB) is opgegaan, leverde een telefoongesprek op met een werknemer die in 1990 nog voor het NZB werkte. Zij, noch andere oudgedienden hadden ooit van deze heruitgave gehoord. Eén van hen schreef ons per email: “En zou het in 1990 –zij het op zeer kleine schaal- herdrukt zijn, dan zou toch zeker bij de afdeling communicatie bekend geweest moeten zijn. Dit is niet het geval”.
Op Catawiki is de beschrijving van de oorsprong van deze uitgave ingevoerd door iemand die blijkbaar heel voorzichtig wil zijn; zijn naam is ‘TakeCare’. In een jaar tijd is genoemde beschrijving het enige item dat dit Catawiki-account heeft ingevoerd. Aan de goede bedoelingen van TakeCare mag ons inziens worden getwijfeld.

VALS: Kukel filmscript in diverse boekedities
Ons bereikten inmiddels wel zeven(!) verschillende exemplaren van dit script in boekvorm.
Navraag bij een papierexpert leerde dat de kwaliteit van papier in de jaren ’80 slecht was; al na korte tijd trad vanaf de rand vergeling op.
De boeken en het papier zien er echter zonder uitzondering alle zeven nagelnieuw uit; ook de omslagen vertonen niet de minste deukjes of beschadigingen. Bij de op naam gestelde exemplaren doet zich de vraag voor waarom die exemplaren niet bij de desbetreffende personen zijn beland, en waarom de boeken een ongelezen indruk maken.
Volgens een grafisch deskundige zijn de boeken in offset gedrukt; dat zou kunnen wijzen op een grote oplage.
Een drukker kan mogelijk een vermoeden bevestigen: de zilverkleurige afbeelding op de cover lijkt digitaal gerasterd.
Opvallend is verder dat de gebonden editie nabij de rug een digitale grijstoon vertoont op de plek waar bij het gescande origineel de gaatjes voor de ringband hebben gezeten, wat bewijst dat voor deze luxe uitgave vreemd genoeg een uit elkaar gehaald document in ringbandje het bronmateriaal is geweest.
Carla Back, werknemer bij Toonder Studio’s ten tijde van het beweerde verschijnen van deze boekedities, kent ze niet.
Ons oordeel; gewoon een kopie in een mooie omslag gestopt.
We zouden graag van eenieder die een exemplaar heeft bericht ontvangen; we zijn benieuwd hoeveel exemplaren van dit ‘zeldzame’ manuscript in omloop zijn.

VALS: Themapark Bommeloord
Bij Toonder Compagnie zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat wij een origineel van dit plan hebben. Wij vergeleken het met een recent op internet aangeschaft exemplaar, ‘de kopie’.

Opnieuw: de kopie oogde hagelnieuw. Het zwartwitte omslag wijkt af van het origineel, dat van doorzichtige kunststof met blauwe kleur daarover aangebracht is, maar met een venster en een afbeelding van kasteel Nederhorst den Berg uitgespaard in transparant.
Het puntenraster van het kasteel wijkt af van dat van de kopie, dat digitaal opnieuw is gerasterd.
De kopie heeft een modern zwart ringbandje, het origineel een witte, van een ander materiaal.
Het origineel toont op het schutblad het Toonder Studio’s logo in blauw, op de kopie is dit zwartwit.
Op het origineel zijn nabij de gaten voor het ringbandje geen sporen te zien van gekopieerde gaten; op de kopie is daarentegen wel te zien dat bladzijden met gaten erin zijn ingescand.
Ook deze productie, die wordt aangeprezen met de inmiddels bekend klinkende claim dat een kleine oplage zou zijn vervaardigd voor directie, medewerkers en geldschieters, is gewoon een kopie.

Panda-uitgaven in oranje omslag
Het zou hier gaan om een gelimiteerde editie van uitgeverij Silhouet. Bij de boeken wordt een aantal prenten geleverd, die in sommige gevallen genummerd zijn.
Opvallend: op een genummerde prent is duidelijk te zien dat een met potlood aangebracht nummer is uitgegumd, en vervangen door een letter die met pen is aangebracht.
Navraag bij een expert leerde dat de oranje edities vermoedelijk in België zijn vervaardigd, en dat de genummerde editie authentiek zou kunnen zijn, aangezien Belgische uitgevers dit vaker doen. Navraag bij een andere expert leerde echter dat de oranje boekuitgave pas sinds een paar jaar te koop wordt aangeboden, waar weer zou kunnen wijzen op een recent gemaakte herdruk.

Kunstdruk Concordia en kaart
Het gaat bij de door ons bekeken exemplaren in ieder geval niet om digitale prints.
Deze prenten en kaart lijken authentiek. Het feit dat de onderzochte prenten er nagelnieuw uitzagen vinden wij echter toch verdacht; we zouden ze graag eens naast een paar indertijd gekochte drukken leggen.

terug naar overzicht
10 - 10 - 2014