Overzicht van verdachte Toondergerelateerde uitgaven

versie 17 november 2014-11-17
Deze lijst zal periodiek worden herzien en opnieuw worden gepubliceerd.

Onderstaande lijst toont producten waarvan wij ofwel hebben aangetoond, ofwel vermoedens hebben dat ze vals zijn.
Met vals wordt bedoeld dat deze uitgaven onder valse voorwendselen te koop worden aangeboden. Dit kan betekenen dat de omschrijving van de producten (deels) onjuist of verzonnen is, waarbij in sommige gevallen een recente illegale herdruk wordt gepresenteerd als een authentiek product dat soms decennia geleden zou zijn geproduceerd.
In sommige gevallen kunnen wij niet meer dan onze vermoedens uiten; het is dan aan u om uw eigen conclusie te trekken. Wij houden ons nadrukkelijk aanbevolen voor alle informatie die de juistheid of de onjuistheid van onze vermoedens onomstotelijk zou aantonen.
Ook verwelkomen wij verzamelaars die hun materialen door ons willen laten onderzoeken.
Mocht u zelf verdachte items kennen die niet in onderstaande lijst staan, dan stellen wij het op prijs als u ons informeert.
De lijst is een samenvatting: voor onze argumenten leze men de artikelen waarin we de verdachte uitgaven bespreken.

Dan zijn er nog de ‘illegale uitgaven’. Dit zijn uitgaven waarvan kopers doorgaans weten wat de herkomst is, maar die zonder toestemming van Toonder Compagnie zijn uitgebracht. Wij vragen u om terughoudend te zijn bij het aanschaffen van dergelijke uitgaven, omdat onze rechten hiermee worden geschonden.
Uitgezonderd hiervan zijn de lang geleden verschenen illegale uitgaven van de vroege Tom Poes verhalen, die uit nood in boekvorm werden uitgegeven omdat Toonder dit zelf verhinderde.

Vals
• Tom Poes en de Hap-snurkers (recente illegale heruitgave)
• Vesta-kleurboekje met potloden, herdruk (recente illegale heruitgave)
• Kukel-filmscript in diverse boekuitgaven en ringbandversies (recente illegale heruitgave)
• Zwelbast filmscript in twee delen en het ‘hoofdfigurenboek’ (recente illegale heruitgave)
• Plan Themapark Bommeloord de Leemslagen Victoria-bladerboekjes (recente illegale heruitgave)
• Pegulant (zeldzaamheid en herkomst onjuist beschreven)
• Gipsen afgietsels van chocolademallen (illegale huisvlijt)


Mogelijk vals
• Oranje Pandaboeken, hardcover (vermoedelijk recente illegale heruitgave)
• Kunstdrukken Concordia (onderzochte exemplaren leken nagelnieuw)
• Dummy Koning Hollewijn in twee edities (vermoedelijk recente illegale heruitgave)
• Tom Poes het Nachtmerrie-slot (vermoedelijk recente illegale heruitgave)
• Tom Puss Bokmärken herdruk (vermoedelijk recente illegale heruitgave)
• Portfolio Toonder Studio’s (vermoedelijk recente illegale heruitgave)
• Tom Poes en de andere wereld, ‘met afgekeurde hardcover omslag’ (vrijwel zeker recente illegale uitgave)
• prent: ‘een heer gaat met zijn tijd mee’ (vermoedelijk recente illegale kopie)

Illegaal
• Victoria-bladerboekjes (recente illegale heruitgave)
• Kapatobo-uitgaven van Toonderstrips
• Diverse heruitgaven, geniet en losbladig, van ‘aangrijpende achterkanten’

terug naar overzicht
17 - 11 - 2014