Uitreiking eerste exemplaar kadoboek De Ferjilder

Het eerste exemplaar van het Kadoboek 'De Ferjilder' van Marten Toonder wordt op 11 september 2015 aangeboden aan professor Arnold Heertje op het Friese Boekenfeest tijdens het Swalk festival. 

Van 11 tot en met 20 september staat op diverse plaatsen in Friesland de Friese cultuur en literatuur centraal bij het Swalk festival, met als actueel thema 'Geld'. Het festival begint met een groot Fries Boekenfeest in 'De Koperen Tuin' in de Prinsentuin te Leeuwarden. Daar zal het eerste exemplaar van het in het Fries vertaalde boek 'De Vergelder' - 'De Ferjilder' - worden aangeboden aan professor Arnold Heertje. Iedereen is van harte welkom op het festival en de toegang is gratis. Meer informatie staat op de website van Swalk.

Harke Bremer en Jarich Hoekstra, de vertalers van ‘De Ferjilder’,  wonnen de Obe Postmaprijs voor het vertalen van de Bommelverhalen ‘It kwea-each’ (Het Boze Oog) en ‘De boppebazen’ (De Bovenbazen) uit het Nederlands in het Fries. Nadien zijn ze doorgegaan met het vertalen van Bommelverhalen:

1994: De oare wrâld
1994: It kwea-each
1995: De boppebazen
1996: It kukel
1996: De útfalsels
1997: De fleurige útkyk
1997: It foarlân
1998: De witmûtse
2000: De Unistan
2000: Uniek, hm… unyk fan Marten Toonder
2001: De einichste ein
2007: Tom Poes en it spoek fan Bommelstate
2015: De Ferjilder

terug naar overzicht
10 - 09 - 2015