Van Tom Poes tot de Bommelsaga

Sinds enige tijd is op de website van het Literatuurmuseum een uitgebreide en zeer lezenswaardige verhandeling te lezen over de verhalen van Tom Poes en Ollie B. Bommel.

Toonder-expert Klaas Driebergen en conservator Dick Welsink gaan onder meer in op Toonder’s carrière, zijn literaire kwaliteiten en de wisselwerking tussen tekst en beeld. Taal was Toonder zeer dierbaar. Hij had een voorkeur voor het Nederlands van de 19de eeuw en van de Statenbijbel, en een waardering voor het Vlaams.

Maatschappijkritiek
Ook is er aandacht voor de maatschappelijke relevantie van de krantenstrip. Directe politieke kritiek zoals op minister Lieftinck (rond 1950) werd door de hoofdredacteur van de Volkskrant gecensureerd. Later werd Toonder’s kritiek algemener van toon, daarmee ook tijdlozer, en volgens sommigen zelfs profetisch.

Uiteraard zijn er vele afbeeldingen van en over Marten Toonder te zien, veelal ingescand van het originele materiaal uit de archieven van het Literatuurmuseum.

Lees hier Van Tom Poes tot de Bommelsaga.

terug naar overzicht
01 - 03 - 2019